Contact

Ons contacteren?

Belgische vriendenkring van de politieke gevangenen en rechthebbenden van het concentratiekamp Neuengamme en zijn buitenkampen vzw.

info@neuengamme.be

Maatschappelijke Zetel:

Guillaume Herinckxlaan 26
1180 BRUSSEL

Correspondentieadres:

Mark Van den Driessche | Voorzitter
Dorre Wei 27
9700 OUDENAARDE
Tel. 055/31 42 07

Rekeningnummer Lidgelden & Donaties:

IBAN: BE40 0001 1342 8463
BIC: BPOTBEB1
Op naam van: P.P. – P.G. Neuengamme

Contactformulier