Links en bibliografie

Algemene info over Neuengamme vind je in onderstaande lijst met linken en boeken. Dit is een lijst die zeker niet limitatief is en dus niet volledig is.

Onze facebookpagina

https://www.facebook.com/VriendenkringAmicaleNeuengamme/

Internationale blog “Reflections”

Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes biedt mensen waarvan de familiegeschiedenis beïnvloed werd door nazimisdaden een plek om hun verhalen te delen, met elkaar in contact te komen en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst van herinnering. In het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Russisch, Pools en Russisch 

reflections.news/nl

Websites links:

You tubefragmenten:

Concentratiekamp Neuengamme

KZ NEUENGAMME

Bibliografie:

 • KZ- Herinneringscentrum Neuengamme-het buitenterrein, uitgegeven dor KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2013, 62 p.
 • P. Geertsma, De ramp in de Lübeckerbocht – Nederlanders bij het einde van Neuengamme, Boom Uitgeverij, 2011, 431 p.
 • Erald R.M. De Wachter, Maurice,Uitgegeven in eigen beheer, 2013, 268 p.
 • Marcel Belgeonne, Tragique destin dans l’enfer Nazi, Scaillet s.a., 1991, 109 p.
 • De Gerlache de Gomery Lily, De valse Stilte, 1996.
 • Oktaaf Duerinckx en Tom Devos, Sporen in de geschiedenis- Museumgids, uitgeverij Koppa bvba, s.d.,235 p.
 • Wilhelm Lange, Cap Arcona: Das tragische Ende der KZ-Häftlings-Flotte am 3. Mai 1945, 1988.
 • Bogdan Suchowiak, Mai 1945: die Tragödie der Häftlinge von Neuengamme, rororo Aktuell, april 1985.
 • Rudi Goguel, Cap Arcona, Report über den Untergang der Häftlingsflotte in der Lübecker Bucht am 3. mai, 1945, Röderberg-Verlag, 1982.
 • Werner Johe, Neuengamme: zur Geschichte der Konzentrationslager in Hamburg, Hamburg 1982
 • Patricia De Landtsheer, Marc Van Roosbroeck, Etienne Van Den Bulcke, De Laatste getuigen: Genummerd voor het leven, de laatste getuigen van de concentratiekampen in Europa (1940-1945),
 • Marc Verschooris, Wachten op de maan van mei, 2000.
 • Gaston Vandekerckhove, 20 Ronsenaars in de hel van Neuengamme, 1976.
 • Rene Lambrechts, Wij Muselmänner, 2005.
 • Raymond Van Pée, Ik was 20 in 1944, Relaas uit Neuengamme en Blumenthal, 1995.
 • Folke Bernadotte, Het Einde, 1945.
 • Stefaan Van Laere, Frans & Jozef Craeninckx, Een klein dorp, een zware tol. Drama van collaboratie en verzet in Meensel-Kiezegem , 2004.
 • François & Roger De Coster, van Breendonk naar Ellrich-Dora, EPO.
 • Charles Brusselairs, Als ik het nu niet opschrijf…,
 • A. Van De Poel, Neuengamme, 1945.
 • Tim De Craene, Duitse executies in Oost- en West-Vlaanderen 1941-1944, 2009.
 • Peter Celis, Blenkinsop: Van de Belgische ondergrondse tot Bergen-Belsen,
 • Andé Gysel, Chris Vandewalle, Brecht Schotte, Trein van de Hoop, een verzetsdaad van het volk, Davidsfonds, 2012.
 • Auffanglager BREENDONK 1940-1944. De gevangenen van Breendonk. Gedenkboek, 2012 Nationaal Gedenkteken