De Vereniging: Doelstellingen

Vanaf zijn ontstaan in 1945 heeft de Belgische Vriendenkring Neuengamme als voornaamste doel de politieke gevangenen van Neuengamme en rechthebbenden te verenigen en ervoor te zorgen dat de slachtoffers en deze gruwelijke feiten blijvend worden herinnerd en herdacht.

De vereniging organiseert jaarlijks een herdenkingsreis naar Neuengamme en zijn buitenkampen en neemt ook deel aan verschillende plechtigheden ter herdenking en herinnering van de politieke gevangenen in het algemeen en  een aantal rond het KZ Neuengamme in het bijzonder. Daarnaast onderzoekt de vereniging de historiek van de Belgen in Neuengamme en helpt ze mensen die op zoek zijn naar gegevens van gevangen Belgen uit het voormalig concentratiekamp Neuengamme. Meer info vindt u hierover verder op deze website.

In artikel 4 van de huidige statuten worden de doelstellingen als volgt omschreven:

  • Het verenigen van alle Politieke Gevangenen die in het concentratiekamp van Neuengamme of diens buitenkampen verbleven hebben, evenals hun Rechthebbenden;
  • Het onderhouden van de nagedachtenis van allen die voor België gestorven zijn;
  • Het in stand houden en het ontwikkelen van het patriotisme en de burgerzin, zoals ontstaan door het offer van de leden, en het verder ontwikkelen van het nationale Belgische gevoel;
  • De rechten en de belangen van de leden vrijwaren;
  • Binnen de perken van haar middelen en mogelijkheden al de leden in moeilijkheden bij te staan.

De Belgische Vriendenkring Neuengamme is ook via haar voorzitter, Mark Van den Driessche, vertegenwoordigd in de Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN), de internationale koepelorganisatie voor verenigingen van voormalige overlevenden en gevangenen van het KZ Neuengamme en hun verwanten. De AIN heeft leden uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen en Slovenië.  Onze ere-voorzitter Victor Malbecq (ovl 2015) was van 2013 tot aan zijn overlijden voorzitter van deze internationale vriendenkring.