Leden van de Belgische Vriendenkring komen samen op jaarlijkse Algemene vergadering.

Op zaterdag 22 oktober 2016 om 10u kwamen een 40-tal leden van de vriendenkring samen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats in het voetbalstadion van RSC Anderlecht. Net voor de vergadering had een beperkte groep in de kille herfstochtend reeds de bloemlegging bijgewoond aan het monument van de onbekende soldaat op het Congresplein te Brussel.


Foto onbekende soldaat

Op de vergadering was één van de zes overgebleven Belgische overlevenden aanwezig, nl. Walter Riga. Hij had opnieuw de reis gemaakt van zijn huidige woonplaats Spanje naar België om aanwezig te kunnen zijn op deze jaarlijkse samenkomst. Om 10u30 opende onze voorzitter de vergadering en werd er stilgestaan bij de leden die in het voorbije jaar overleden.

Daarna volgden goedkeuringen van het verslag, een bespreking van de voorbije activiteiten, het financieel verslag en de geplande activiteiten voor de komende maanden. Het bestuur werd uitgebreid met 2 nieuwe leden, nl. dhr. Pierre Blanchaert en dhr. Kristof Van Mierop. Mevr. Lucette Malbecq werd voor haar onuitputtelijke inzet voor de vriendenkring opgenomen als erelid.

De dag werd afgesloten met een heerlijk en vooral gezellig diner waar de leden konden bijpraten en plannen smeden voor de verdere werking van de vereniging.