Jaarlijks Congres van de International Amicale Neuengamme

Jaarlijks Congres van de International Amicale Neuengamme: 11-13 november 2016

Onze voorzitter Mark Van de Driessche vertegenwoordigde de Belgische Vriendenkring Neuengamme op de jaarlijkse vergadering  van de Amicale Internationale Neuengamme (AIN), de in 1958 opgerichte overkoepelende organisatie van nationale verenigingen van oud-gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme. De vertegenwoordigers kwamen van 11 tot 13 november 2016 samen voor hun jaarlijkse congres in Hamburg waarbij o.a. de samenwerking tussen de nationale verenigingen en het Memoriaal Neuengamme op de agenda staat.

Foto Nieuws Congres AIN 2016 met volgend onderschrift:

Vertegenwoordigers van de gevangenen verenigingen: v.l.n.r. Christine Eckel, Jean-Michel Clère, Jean-Michel Gaussot, Shie On Bavelaar, Martine Letterie, Helle Vibeke Sørensen, Mark Van den Driessche Foto: concentratiekamp Neuengamme memorial (GP), 2016

Eerst en vooral werd het zeer recente overlijden van Janusz Kahl op 2 november 2016, voormalig Pools gevangene van Neuengamme, en ondervoorzitter van de AIN, herdacht. Met zijn overlijden en vorig jaar het overlijden van voormalig voorzitter van de AIN en Belgische overlevende van de concentratiekampen Victor Malbecq, komt de verantwoordelijk rond het verderzetten van de werking van de AIN volledig in handen van kinderen en kleinkinderen van de ex-gedetineerden.

De voorzitter van de AIN, Jean-Michel Gaussot, wiens vader in april 1945 in het Buitenkamp Wöbbelin overleed, hield ter gelegenheid van de Dag van Nationale Rouw op 13 november aan het internationale monument van de KZ-Gedenkstätte Neuengamme een indrukwekkende toespraak.  Daarin herdacht hij het lot van zijn vader en riep op om als “vredelievende voorvechters van de herinnering” de huidige racistische en extremistische tendensen vastberaden te trotseren.  De Voorzitster van het Hamburgs Parlement, Carola Veit, richtte haar blik op de bedreiging van de Democratieën door de wereldwijd sterker wordende rechtse populistische partijen.

De voorzitter en de algemene secretaris van de AIN, Jean-Michel Gaussot en Christine Eckel, spraken met de Voorzitters en Vertegenwoordigers van de Vriendenkringen van Frankrijk (Jean-Michel Clère), België (Mark Van den Driessche), Nederland (Martine Letterie en Shie on Bavelaar), Denemarken (Helle Vibeke Sørensen) en Duitsland (Thomas Käpernick) en wisselden van gedachten met de verantwoordelijken van het Memoriaal omtrent gemeenschappelijke projecten. Er werd onder meer overlegd over het “Forum Toekomst van de Herinnering“ dat volgend jaar opnieuw georganiseerd wordt van 1 tot 2 mei 2017 en de door familie van voormalige gevangenen in het leven geroepen internetblog “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes”.

Deze projecten hebben als gemeenschappelijk doel familieleden van voormalige gedetineerden met elkaar in contact te brengen en rekening te houden met hun wensen bij de uitbouw van het memoriaal.  Tijdens het „Forum Toekomst van de Herinnering“ praten deze familieleden met geïnteresseerden en de medewerkers van het memoriaal over hoe de boodschap van de overlevenden verder doorgegeven kan worden en hoe de samenwerking met het memoriaal verdergezet kan worden.

Maar het gaat echter ook over reageren tegen het huidige anti-democratische en racistische denken en handelen.  Het platform “Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes biedt aan de familie een platform waar ze de invloed van de vervolging op hun eigen leven kunnen openbaren, hun wensen te kennen kunnen geven en het belang van de herinnering aan de vroegere misdaden voor het heden kunnen beklemtonen.

Bron : KZ-Gedenkstätte Neuengamme 02-11-2016
Vertaling & bewerking: Peter Defoor en Kristof van Mierop