Oproep aan nabestaanden – de naam van uw familielid op een nieuw monument te Neuengamme

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw monument op de site van het voormalig nazi-concentratiekamp Neuengamme. Nabestaanden kunnen hun familielid dat gevangen zat in Neuengamme of in één van de buitenkampen een plaatsje geven op dit monument, ongeacht hoe kort of lang hun gevangenschap was, en of ze het al dan niet hebben overleefd.

Je kan de organiserende werkgroep rechtreeks contacteren : ort_der_verbundenheit@gmx.de (Enkel in Engels of Duits) of via onze vriendenkring info@neuengamme.be (in uw eigen taal). In dit laatste geval leggen wij de contacten voor jou.

Meer info vind je hieronder:

We maken een plek om te herinneren en te verbinden. Graag ook jouw deelname.

geschreven door Uta Kühl 05/06/2018

Het lijden van de voormalige gevangenen in de concentratiekampen heeft onze levens als nabestaanden onherroepelijk beïnvloed. De voormalige plaatsen waar onze familieleden werden vastgehouden, zijn een belangrijke houvast voor ons vandaag. Het is voor ons van vitaal belang dat we de namen van onze vervolgde familieleden op deze sites kunnen terugvinden, ongeacht hoe kort of lang hun gevangenschap was, en of ze het al dan niet hebben overleefd.

We willen een monument bouwen voor actieve herdenking op de site van het voormalige concentratiekamp Neuengamme, waar nabestaanden uit zoveel mogelijk landen op een individuele manier uiting kunnen geven aan de herinnering aan en herdenking van hun familielid die gevangen zat in het kamp en dit op de plek waar ze geleden hebben.

Elk jaar bezoeken nabestaanden de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de concentratiekampen. © Mark Mühlhaus, attenzione fotografen.

We stellen ons een soort van artistiek ontworpen monument voor, waaraan we bijvoorbeeld kleine naamplaatjes kunnen bevestigen met een persoonlijke tekst. Gaandeweg kunnen er meer en meer bordjes verzameld worden die dan gezamenlijk kunnen worden aangebracht tijdens een  jaarlijkse  plechtigheid. Dit is dan meteen een kans om samen te komen, elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen.

Onze werkgroep “Ort des Verbundenheit”(plek voor verbinding en herinnering) is sinds 2015 actief binnen de Duitse organisatie Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme e.V.  In nauwe samenwerking met de nationale en lokale organisaties van overlevenden van het Neuengamme concentratiekamp, de nabestaanden van voormalige gevangenen en met externe steun, zullen we dit nieuwe monument ontwikkelen.

We hebben al veel bereikt:

Vier leden van de werkgroep (v.l.n.r. Uta Kühl, Barbara Hartje, Bernhard Esser en Noga Stiassny). © Alyn Bessman
  • De KZ Gedenkstätte Neuengamme engageert zich om een plaats ter beschikking te stellen voor dit monument en zal de toegankelijkheid en het onderhoud ervan ter harte nemen.
  • Studenten van de Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Hamburg zullen samenwerken met onze werkgroep om een ​​”groeiend” monument voor ons te ontwerpen. Vol ongeduld kijken we uit naar hun ideeën voor het project!
  • We hebben een EU-financiering aangevraagd op 1 maart 2018. Als onze subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, wordt de realisatie van ons monument financieel haalbaar. Zes verenigingen van voormalige gevangenen zijn onze projectpartners bij deze subsidieaanvraag: De Belgische Vriendenkring Neuengamme(België), Stichting Vriendenkring Neuengamme (Nederland), Arbeitsgemeinschaft Neuengamme (Duitsland), Meensel-Kiezegem 44 (Meensel-Kiezegem, België) , Stichting Oktober 44 (Putten, Nederland), Amicale de Neuengamme et de ses kommandos (Frankrijk).

Met een beetje geluk kan deze plek reeds volgend jaar ingehuldigd worden tijdens de herdenking van de bevrijding van Neuengamme op 3 mei 2019.

Daarom willen we graag een oproep doen naar nabestaanden van voormalige gevangenen die, net als ons, hun familielid die gevangen zat in Neuengamme of één van de buitenkampen willen eren en herinneren met hun naam op het nieuwe monument. Indien je dat graag wenst, neem contact op met ons!

Zend een e-mail naar: ort_der_verbundenheir@gmx.be

Wij zullen je dan de nodige informatie bezorgen. Voor alle duidelijkheid, deelname is gratis voor jou.

We vragen dus alle nabestaanden om mee te werken om dit waardevol project succesvol te maken.

 

 

.