20 Struikelstenen voor Gentse verzetslui

Op 6 en 7 maart 2019 werden 20 struikelstenen, “Stolpersteine” gelegd in Gent, ter herinnering aan weggevoerde en door de nazi’s in WOII omgebrachte Gentse verzetslui.  

Plaatsen struikelstenen door Gunter Demnig

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden(NCPGR), Gewest Gent-Eeklo, heeft het initiatief genomen om in Gent herinneringsstenen (zogenaamde Stolpersteine of struikelstenen), te plaatsen in het voetpad vóór de woning of werkplaats van de weerstanders, die tijdens WOII door de nazi bezetter werden gearresteerd en hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. 

Zij waren actief in verzetsorganisaties zoals het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront, de Belgische Nationale Beweging, enz. en werden omgebracht tijdens of na hun arrestatie, of werden naar de Duitse concentratiekampen gedeporteerd, maar hebben “de wreedheden van de kampen” niet overleefd.

Close-up eerste geplaatste struikelstenen in de Meerstraat 138 te Gent

Op de metalen gedenkstenen staan behalve de naam en de verzetsorganisatie, ook de cruciale datums van arrestatie en deportatie, en datum en plaats van overlijden. 14 van deze twintig verzetstrijders kwamen in het concentratiekamp Neuengamme of één van de buitenkampen terecht.

Onze voorzitter Mark Van den Driessche, samen met kunstenaar en bedenker Gunter Demnig

De bedenker van de Stolpersteine of struikelstenen, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, heeft samen met zijn team vanaf 1994 ongeveer 70.000 herinneringsstenen over heel Europa geplaatst. In oorsprong voor Joodse mensen die in de uitroeiingskampen slachtoffer werden van de Holocaust, en nu dus ook voor weerstanders die gedood werden of in de concentratiekampen omkwamen.  Het stadsbestuur van Gent gaf vergunning aan ons initiatief om voor niet -teruggekeerde Weerstanders uit Gent en omgeving Struikelstenen te plaatsen.  Met het akkoord van de betrokken families werd een allereerste reeks van twintig herinneringsstenen voor weerstanders geplaatst door Gunter Demnig. Op 6 maart om 13u vond hiervoor een plechtigheid plaats. De families waren officieel uitgenodigd op deze plechtigheid. 

Meer info over dit project vind je in deze brochure Het initiatief werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van de NCPGR Nationaal.

Gunter Demnig aan de slag
Voorzitter Mark Van den Driessche en secretaris Erald De Wachter van zowel NCPGR Gewest Gent Eeklo als van de Belgische Vriendenkring Neuengamme tijdens de plechtigheid op 6 maart 2019

Foto’s gemaakt door Greetje Van den Driessche