GEANNULEERD! Herdenkingsreis Neuengamme en bijkampen mei 2020 n.a.v. de 75ste verjaardag van de bevrijding van de kampen.

Geannuleerd! De reden hiervoor is het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De Belgische Vriendenkring Neuengamme organiseert samen NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Neuengamme een gezamenlijk vierdaagse herinneringsreis van 1 t.e.m. 4 mei 2020.

Programma:

Vrijdag 1 mei: Vertrek uit België – Geleid bezoek aan Bremen-Blumenthal en Valentin Bunker

Zaterdag 2 mei: Geleid bezoek Bullenhuser Damm en enkele WOII gerelateerde locaties in Hamburg haven en stad – Geleid bezoek KZ Gedenkstätte Neuengamme

Zondag 3 mei: Plechtigheden n.a.v. 75 jaar bevrijding van de kampen in Nuestadt-in-Holstein(ramp Cap Arcona) en in het hoofdkamp Neuengamme

Maandag 4 mei: Bezoek aan Sheppau/Shandelah – terugkeer naar België

Iedereen is welkom om in te schrijven, plaatsen zijn wel beperkt tot 40 deelnemers, dus snel zijn is de boodschap

Meer info en alle details:  Herdenkingsreis mei 2020

20 Struikelstenen voor Gentse verzetslui

Op 6 en 7 maart 2019 werden 20 struikelstenen, “Stolpersteine” gelegd in Gent, ter herinnering aan weggevoerde en door de nazi’s in WOII omgebrachte Gentse verzetslui.  

Plaatsen struikelstenen door Gunter Demnig

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden(NCPGR), Gewest Gent-Eeklo, heeft het initiatief genomen om in Gent herinneringsstenen (zogenaamde Stolpersteine of struikelstenen), te plaatsen in het voetpad vóór de woning of werkplaats van de weerstanders, die tijdens WOII door de nazi bezetter werden gearresteerd en hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. 

Zij waren actief in verzetsorganisaties zoals het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront, de Belgische Nationale Beweging, enz. en werden omgebracht tijdens of na hun arrestatie, of werden naar de Duitse concentratiekampen gedeporteerd, maar hebben “de wreedheden van de kampen” niet overleefd.

Close-up eerste geplaatste struikelstenen in de Meerstraat 138 te Gent

Op de metalen gedenkstenen staan behalve de naam en de verzetsorganisatie, ook de cruciale datums van arrestatie en deportatie, en datum en plaats van overlijden. 14 van deze twintig verzetstrijders kwamen in het concentratiekamp Neuengamme of één van de buitenkampen terecht.

Onze voorzitter Mark Van den Driessche, samen met kunstenaar en bedenker Gunter Demnig

De bedenker van de Stolpersteine of struikelstenen, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, heeft samen met zijn team vanaf 1994 ongeveer 70.000 herinneringsstenen over heel Europa geplaatst. In oorsprong voor Joodse mensen die in de uitroeiingskampen slachtoffer werden van de Holocaust, en nu dus ook voor weerstanders die gedood werden of in de concentratiekampen omkwamen.  Het stadsbestuur van Gent gaf vergunning aan ons initiatief om voor niet -teruggekeerde Weerstanders uit Gent en omgeving Struikelstenen te plaatsen.  Met het akkoord van de betrokken families werd een allereerste reeks van twintig herinneringsstenen voor weerstanders geplaatst door Gunter Demnig. Op 6 maart om 13u vond hiervoor een plechtigheid plaats. De families waren officieel uitgenodigd op deze plechtigheid. 

Meer info over dit project vind je in deze brochure. Het initiatief werd mogelijk gemaakt met de ondersteuning van de NCPGR Nationaal.

Gunter Demnig aan de slag
Voorzitter Mark Van den Driessche en secretaris Erald De Wachter van zowel NCPGR Gewest Gent Eeklo als van de Belgische Vriendenkring Neuengamme tijdens de plechtigheid op 6 maart 2019

Foto’s gemaakt door Greetje Van den Driessche

Zaterdag 1 december 2018 – Plechtigheid aan de Gedenkzuil de Tollenaere – Algemene Vergadering en Banket

Wij hopen dat u talrijk aanwezig zult zijn op deze Algemene Vergadering van onze Vriendenkring Neuengamme op zaterdag 1 december 2018. Dit ter nagedachtenis aan onze familieleden en vrienden die in concentratiekampen zijn omgekomen en ter herdenking van de 77ste verjaardag van het vertrek van het eerste konvooi naar Duitsland.

Programma van de dag.

11u00         Eerbetoon aan de gedenkzuil Pierre De Tollenaere, op het Pierre De Tollenaereplein te Anderlecht (einde van de Dokter Huetstraat). Meer info.

Na dit eerbetoon, nodigt de Vriendenkring u uit op een drink in Taverne Le Fablain.

13u00  Aankomst deelnemers aan de Algemene Vergadering en het banket in  het “Huis van de Vleugels – la Maison des Ailes”,  Montoyerstraat 1 in Brussel, vlak tegen de kleine Ring, halverwege tussen Centraal Station en het Station Leopoldswijk.  Metro: Troon- Trône. Tel.: 02 502 56 43

Aperitief aangeboden door de Vriendenkring.

13u30         Begin van de Algemene Vergadering.

Kunnen enkel aan de stembeurten deelnemen, de leden die met hun lidgeld 2018 in orde zijn. De leden, die deel wensen uit te maken van het Comité, worden verzocht hun kandidatuur schriftelijk over te maken aan de voorzitter, Mark Van den Driessche, voor 25 november 2018.

14u00         Banket, met verdere afhandeling van de zaken voor de  algemene vergadering

16u00         Open Bar

MENU

Filet van Lotte met witloof à la Hoegaarden.

*****
Tournedos Rossini

*****
Mikado (
Chocolademousse met bourbon en vanille-ijs)

*****

Koffie of thee

 Wijn wit of rood.  Flessen water op de tafel.

Prijs van de maaltijd: 50,00€ per persoon, dranken inbegrepen

Gelieve de deelnamebon (Klik hier voor het inschrijvingsformulier) terug te sturen tegen ten laatste 25/11/2018 naar: info@neuengamme.be of Kristof Van Mierop, Watergang 29, 8380 DUDZELE

De inschrijving wordt pas definitief, bij de ontvangst van de deelnamesom, op rekening :

PP – PG Neuengamme: BE40 0001 1342 8463,  BIC: BP OT BEB1.

Indien de storting op 25/11 nog niet is geschied, kan de penningmeester u vragen contant te betalen, mits terugbetaling bij ontvangst van het betalingsbericht.

Oproep aan nabestaanden – de naam van uw familielid op een nieuw monument te Neuengamme

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw monument op de site van het voormalig nazi-concentratiekamp Neuengamme. Nabestaanden kunnen hun familielid dat gevangen zat in Neuengamme of in één van de buitenkampen een plaatsje geven op dit monument, ongeacht hoe kort of lang hun gevangenschap was, en of ze het al dan niet hebben overleefd.

Je kan de organiserende werkgroep rechtreeks contacteren : ort_der_verbundenheit@gmx.de (Enkel in Engels of Duits) of via onze vriendenkring info@neuengamme.be (in uw eigen taal). In dit laatste geval leggen wij de contacten voor jou.

Meer info vind je hieronder:

We maken een plek om te herinneren en te verbinden. Graag ook jouw deelname.

geschreven door Uta Kühl 05/06/2018

Het lijden van de voormalige gevangenen in de concentratiekampen heeft onze levens als nabestaanden onherroepelijk beïnvloed. De voormalige plaatsen waar onze familieleden werden vastgehouden, zijn een belangrijke houvast voor ons vandaag. Het is voor ons van vitaal belang dat we de namen van onze vervolgde familieleden op deze sites kunnen terugvinden, ongeacht hoe kort of lang hun gevangenschap was, en of ze het al dan niet hebben overleefd.

We willen een monument bouwen voor actieve herdenking op de site van het voormalige concentratiekamp Neuengamme, waar nabestaanden uit zoveel mogelijk landen op een individuele manier uiting kunnen geven aan de herinnering aan en herdenking van hun familielid die gevangen zat in het kamp en dit op de plek waar ze geleden hebben.

Elk jaar bezoeken nabestaanden de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de concentratiekampen. © Mark Mühlhaus, attenzione fotografen.

We stellen ons een soort van artistiek ontworpen monument voor, waaraan we bijvoorbeeld kleine naamplaatjes kunnen bevestigen met een persoonlijke tekst. Gaandeweg kunnen er meer en meer bordjes verzameld worden die dan gezamenlijk kunnen worden aangebracht tijdens een  jaarlijkse  plechtigheid. Dit is dan meteen een kans om samen te komen, elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen.

Onze werkgroep “Ort des Verbundenheit”(plek voor verbinding en herinnering) is sinds 2015 actief binnen de Duitse organisatie Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme e.V.  In nauwe samenwerking met de nationale en lokale organisaties van overlevenden van het Neuengamme concentratiekamp, de nabestaanden van voormalige gevangenen en met externe steun, zullen we dit nieuwe monument ontwikkelen.

We hebben al veel bereikt:

Vier leden van de werkgroep (v.l.n.r. Uta Kühl, Barbara Hartje, Bernhard Esser en Noga Stiassny). © Alyn Bessman
  • De KZ Gedenkstätte Neuengamme engageert zich om een plaats ter beschikking te stellen voor dit monument en zal de toegankelijkheid en het onderhoud ervan ter harte nemen.
  • Studenten van de Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Hamburg zullen samenwerken met onze werkgroep om een ​​”groeiend” monument voor ons te ontwerpen. Vol ongeduld kijken we uit naar hun ideeën voor het project!
  • We hebben een EU-financiering aangevraagd op 1 maart 2018. Als onze subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, wordt de realisatie van ons monument financieel haalbaar. Zes verenigingen van voormalige gevangenen zijn onze projectpartners bij deze subsidieaanvraag: De Belgische Vriendenkring Neuengamme(België), Stichting Vriendenkring Neuengamme (Nederland), Arbeitsgemeinschaft Neuengamme (Duitsland), Meensel-Kiezegem 44 (Meensel-Kiezegem, België) , Stichting Oktober 44 (Putten, Nederland), Amicale de Neuengamme et de ses kommandos (Frankrijk).

Met een beetje geluk kan deze plek reeds volgend jaar ingehuldigd worden tijdens de herdenking van de bevrijding van Neuengamme op 3 mei 2019.

Daarom willen we graag een oproep doen naar nabestaanden van voormalige gevangenen die, net als ons, hun familielid die gevangen zat in Neuengamme of één van de buitenkampen willen eren en herinneren met hun naam op het nieuwe monument. Indien je dat graag wenst, neem contact op met ons!

Zend een e-mail naar: ort_der_verbundenheir@gmx.be

Wij zullen je dan de nodige informatie bezorgen. Voor alle duidelijkheid, deelname is gratis voor jou.

We vragen dus alle nabestaanden om mee te werken om dit waardevol project succesvol te maken.

 

 

.

Herinneringsreis 2018 – televisiereportages

groepsfoto reis 2018 in Neustadt in Holstein 3 mei 2018

De 6-daagse herinneringsreis naar Noord-Duitsland zit er weer op. Van 29 april t.e.m. 4 mei 2018 reisden 14 leden van de Belgische Vriendenkring  naar Neuengamme en een aantal buitenkampen om bezoek te brengen aan de plaatsen waar Belgische gevangenen zaten en deel te nemen aan verschillende plechtigheden voor de 73e verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen. Tijdens het bezoek van onze vriendenkring aan de herdenkingsplaatsen in Bremen (Bremen-Blumenthal, Valentin Bunker in Farge en Schützenhof) op 4 mei 2018 werden we gevolgd door een lokale televisieploeg. De reportage vind je hieronder:

reportage bezoek Bremen – 4 mei 2018

Ook op de grote herdenking in de KZ Gedenkstätte Neuengamme op 3 mei 2018 maakte de lokale televisie een reportage. Bij de kransneerlegging ziet u Carola Veit, voor zittervan het Hamburgs Parlement, Jean Michel Gaussot( voorzitter van de Amicale Internationale Neuengamme) en Kristof Van Mierop (bestuurslid van de Belgische Vriendenkring Neuengamme).

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/hamj66952-ardplayer_image-2df093c5-4011-457f-a9de-ec0cf98f8655_theme-ndrde.html?autoplay=false

reportage herdenking KZ Gedenkstätte Neuengamme – 3 mei 2018

Een uitgebreide fotoreportage over de hele reis volgt binnenkort.

De Amicale Internationale Neuengamme viert zijn 60e verjaardag.

AIN, 1960

Op 1 mei 2018 vierde de internationale vriendenkring van Neuengamme, de AIN (Amicale Internationale Neunegamme) zijn 60ste verjaardag in Hamburg, Duitsland. Dit werd gevierd op de symbolische historische plek “Het Curiohaus”, de plek waar na de tweede wereldoorlog de militaire rechtbank gevestigd was waar o.a. de kampcommandant van Neuengamme ter dood werd veroordeeld.

1 mei 2018, 60ste verjaardag AIN @Curiohaus, Hamburg

Op deze avond sprak de voorzitter van de AIN, Jean Michel Gaussot (Fr.) het publiek toe en vertelden de voorzitters van de huidige nationale organisaties van gevangenen en nabestaanden van Neuengamme (België, Frankrijk, Nederland, Denemarken, Polen, Duistland) de historiek, de verwezenlijkingen en de toekomst van de AIN. Tussen de sprekers door werden korte filmpjes getoond met voorstelling van de diversiteit van leden van de huidige verenigingen: eerste generatie, nabestaanden van de tweede, derde en vierde generatie, maar eveneens van heel wat vrijwilligers zonder directe familieband die zich inzetten voor deze verenigingen.

De AIN werd in 1958 opgericht in Brussel. De volledige historiek kan u hier binnenkort lezen.

 

Overlijden Walter Riga

Onze vriendenkring heeft de droeve plicht u het overlijden te melden van ons lid en vriend WALTER RIGA. Hij werd 93 jaar.

Hij was politieke gevangene van het concentratiekamp Neuengamme (NG 30974), en werd gedwongen tewerkgesteld in het buitenkamp Watensted – Salzgitter ( bij de Reichswerke Hermann Göring).

Hij was onlangs nog samen met zijn vrouw aanwezig op onze algemene vergadering en banket op 28/10/2017.

VRIENDENKRING VAN NEUENGAMME – 28 oktober 2017 Plechtigheid aan de Onbekende Soldaat – Algemene Vergadering en Banket

 

ZATERDAG 28 OKTOBER 2017

Wij hopen dat u talrijk aanwezig zult zijn op deze Algemene Vergadering van onze Vriendenkring. Dit ter nagedachtenis aan onze familieleden en vrienden die in concentratiekampen zijn omgekomen en ter herdenking van de 76ste verjaardag van het vertrek van het eerste konvooi naar Duitsland.

Programma van de dag.

9u15 Eerbetoon aan de Onbekende Soldaat (Congresplein Brussel)

10u00 Aankomst deelnemers aan de Algemene Vergadering te Royal Sporting Club Anderlecht (R.S.C.A.) Th.Verbeecklaan, nr.2, (hoek met De Lindeplein)– Parking voor tribune 3 & 4 Tel.: 02/520.55.36
Koffie en gebak aangeboden door de Vriendenkring.

10u30 Begin van de Algemene Vergadering.

Kunnen enkel aan de stembeurten deelnemen, de leden die met hun lidgeld 2017 in orde zijn. De leden, die deel wensen uit te maken van het Comité, worden verzocht hun kandidatuur schriftelijk over te maken aan de voorzitter, Mark Van den Driessche, voor 23 oktober 2017.

12u30 Einde van de Algemene Vergadering

13u00 Banket: Aperitief aangeboden door de Vriendenkring

15u-16u00 Open Bar

MENU
Toast met gerookte zalm

*****

Filet van konijn met kriek «belle-vue» of kabeljauw in witte wijnsaus, fijne groentjes, prei

en « pommes duchesses »

*****

Krokante Dôme Chocolade

*****

Koffie of thee

Wijn(3 glazen per persoon) wit of rood. Flessen water op de tafel.

Prijs van de maaltijd: 45,00€ per persoon, dranken inbegrepen

Gelieve de deelnamebon (klik hier: AV en Banket 2017- inschrijvingsformulier NL en FR) terug te sturen tegen ten laatste 23/10/2017 naar: info@neuengamme.be of Kristof Van Mierop, Watergang 29, 8380 DUDZELE

De inschrijving wordt pas definitief, bij de ontvangst van de deelnamesom, op rekening :

PP – PG Neuengamme: BE40 0001 1342 8463, BIC: BP OT BEB1.

Indien de storting op 25/10 nog niet is geschied, kan de penningmeester u vragen contant te betalen, mits terugbetaling bij ontvangst van het betalingsbericht.